Víc, než je zvykem...

GéTéVé

Pohybovky GéTéVé

 

Cesta ke zvýšení motivace a přirozeného zájmu dětí o sport a pohyb obecně.

 

GéTéVé = spojení slov gymnastika + tělesná výchova

Jedná se o soubor motivačních a metodických postupů pohybové průpravy děti, a to od mateřské školy po první stupeň základní školy (děti od 3 do 12 let).

Reflektuje specifika dnešní doby a koresponduje s požadavky dětí (hravé – neobvyklé - kreativní).

hra + kreativita + radost = základ

trénování + drill = doplněk

 

GéTéVé se skládá ze dvou hlavních částí:

a) průpravná -  příprava na část testovací

b) testovací – Slovácký odznak (pohybové gramotnosti) GéTéVé

Podstatou GéTéVé je minimalizace trénování samotných „kondičních ukazatelů“, ale naopak zaměření především na rozvoj dovedností – učení pohybu, prostřednictvím kterého se bude zvyšovat i úroveň schopností – fyzická zdatnost.

 

Kroužek Pohybovky GéTéVé 

 

-       hravou a zábavnou formou „tradiční i netradiční“ všeobecná pohybová průprava pro děti od 4 do 10 let

-       základy: gymnastika, atletika, úpolové dovednosti, míčové hry...

-        rozvoj pohybových dovedností (chytání, dribling, házení…)

-       prostřednictvím pohybových dovedností přirozený rozvoj pohybových schopností

-       skupinka max. 10 dětí

-       období říjen až květen (28 lekcí)

 

Hlavní trenér:

Mgr. Branislav Horňák

Tel.: 725 891 407

E-mail: geteve@seznam.cz 

Naši partneři